Evangelický kostel Pečky

Evangelický kostel v Pečkách je od roku 1995 ´kulturní památkou České republiky´ pod názvem Jubilejní chrám Mistra Jana Husa, jehož pomník je na náměstíčku před areálem kostela. Kostel postavila kazatelská stanice (založena 1907) evangelického reformovaného sboru (h.v.) ve Velimi za podpory z evangelické ciziny (USA, Švýcarsko) ve válečných letech 1914-1916, na pozemku dosavadního evangelického hřbitova z roku 1863. Zásluhou tehdejšího velimského faráře (1906-1946) Jaroslava Řepy (1879-1947). Prvním farářem (1919-1945) se stal Jan Vladimír Šebesta (1878-1962).

Kostel je unikátní stavbou v kubistickém slohu, včetně zařízení interiéru (např. stůl Páně ve tvaru kalicha, okna, lustry...), podle návrhu architekta Oldřicha Lisky, spolupracovníka architektů Jana Kotěry a Josefa Gočára. Slavnostní otevření se konalo 16. května 1918 za účasti těžce nemocného superintendenta h.v. Čeňka Duška jako patrně jeho poslední veřejné vystoupení. Tato stavba (komplex kostela s farou a Jeronymovou síní) ´otevírá´ nové období evangelických sakrálních staveb tohoto typu.

Stavebně je na kostel napojena budova fary s Jeronýmovou síní, která slouží pro shromáždění v zimním období. Malba v popředí shromažďovací místnosti upomíná na postavu Husova přítele, Mistra pařížské univerzity, Jeronýma Pražského a na jeho smrt 30. května 1416 v plamenech na hranici v jihoněmecké Kostnici.

Unikátní kubistické kostely v Čechách

O kubistický kostel  ve spolupráci s evangelickou církví občanské sdružení Kubistin. Na svých stránkách www.kubistin.cz představuje stavbu jako jediný kostel se zachovalým kubistickým zařízením. Druhou kubistickou sakrální stavbou je Betlémská kaple v Praze na Žižkově, která též slouží jako kostel Českobratrské církve evangelické. Veřejnosti jsou spíše známy kubistické vily či administrativní a bytové domy, i proto zcela unikátní kubistické kostely stojí za návštěvu.

Kubismus i secese ovlivnily architekturu, umění i společenský život na přelomu 19. a 20. století. Oba styly předcházely, případně později doplňovaly modernu a funkcionalismus. Také kostel v Pečkách není jen kubistický, ale má i prvky geometrické secese (moderny). Tyto styly přinášely zcela nové pohledy po období historizujících slohů z druhé poloviny 19. století, které se vracely do minulosti. Kubismus jako avantgardní umělecké hnutí znamenal obrovskou změnu v přístupu ke skutečnosti, nejen ve vidění, ale především v práci s realitou. Princip kubismu spočívá v prostorové koncepci díla, předmět nezobrazuje jen z jednoho úhlu, ale z mnoha úhlů současně. Zobrazovaný předmět byl zároveň rozkládán až na nejjednodušší geometrické tvary (především krychle – latinsky cubus), které byly pak pomocí fantazie skládány do obrazu. Proto zobrazené předměty působí dojmem, že jsou deformovány a objevují se současně z několika pohledů. Podle historika architektury Zdeňka Lukeše je kubismus jeden ze dvou architektonických stylů, které vznikly v Česku. Kubistickou architekturu prý jinde než u nás nenajdeme, na rozdíl třeba od malířství. Stačí si vybavit některý z obrazů Pabla Picassa.

Kostel v Pečkách byl vystavěn v těžkých dobách první světové války. Dnes jeho církevní sláva poněkud pohasla  (architektonická naopak roste) a jeho velikost může být pro malý sbor evangelíků, který je administrován a nemá vlastního faráře, spíše přítěží. Loď kostela má ekonomickou ocelovou konstrukci a vysokou věží. „Kubištínští“ uvádějí, že kostel byl vystavěn jako ukázka mimořádného technického rozvoje města a v atmosféře oslav 500. výročí upálení Mistra Jana Husa. Zájemci o moderní architekturu jsou zváni k prohlídce kostela v Pečkách, která se koná po předchozí dohodě s průvodcem zpravidla v neděli po bohoslužbách od 11 do 12 hodin. Pro skupiny a zájezdy je možné předem sjednat i jiný termín (informace z r. 2014 je třeba ověřit).                                                  

Zajímavost

Samostatný evangelický reformovaný sbor byl potvrzen Vrchní církevní radou ve Vídni 26.10.1918, jako ´její poslední úřední výkon´, což bylo ohlášeno na konventu Čáslavského seniorátu h.v. právě v Pečkách současně s oznámením vzniku republiky 29.10.1918.