Náhrobek Josefa Vyskočila

Náhrobek na evangelickém hřbitově v Chrudimi. Josef Vyskočil (1818-1890), rodák z nedalekých Úhřetic, byl zásobovacím úředníkem. Na penzi se vrátil do Chrudimi a financoval celý náklad na stavbu evangelického kostela i budovy fary částkou přes 20 tisíc zlatých.

Zúčastnil se ještě slavnostního otevření kostela 8. prosince 1890, ale zemřel brzy nato 18. prosince. Pohřben byl na hřbitově sv. Kříže. Po zřízení evangelického hřbitova v roce 1897 byly sem jeho ostatky 11. května 1902 přeneseny.