´Bratrský kostel´ Dřevohostice

Farní kostel sv. Havla v Kostelní ulici je hodnotnou pozdně barokní církevní přestavbou z druhé poloviny 18. století, která vznikla z původního ´Sboru´ Jednoty bratrské, vystavěného v letech 1570 - 1579. Na hřebenu střechy kostela je dosud vidět větrníček s písmeny JBA a rok 1579. Je nanejvýš pravděpodobné, že základní kámen ke stavbě bratrského sboru položil přerovský rodák a biskup Jednoty bratrské a myslitel - Jan Blahoslav Apterix - jak se psával. Převzal latinské jméno po své matce, rozené Bezperové. Letopočet 1579 je pak rokem dokončení stavby bratrského sboru. Fara je původně bratrský dům, k němuž náleželo velké úrodné pole zvané Bratrsko. V čeledníku bratrského domu se nacházela nejstarší dřevohostická škola, která zde byla již před rokem 1561. Patřila k nejstarším bratrským školám na Moravě.