Evangelický kostel Maleč

V Malči nejprve evangelický reformovaný sbor (h.v.) v Hradišti zřídil v roce 1878 hřbitov; za faráře (1865-1891) Ludvíka Bohumila Kašpara (1837-1901). Na hřbitově byl v letech 1891-1894 postaven kostel, v novorenesančním slohu s věží. Slavnostní otevření se uskutečnilo až 28.června 1896, za faráře (1893-1924) Josefa Marka (1860-1939). V roce 1929 se kazatelská stanice stala součástí sboru již sjednocené Českobratrské církve evangelické ve Vilémově; za tamějšího faráře (1928-1947) Jana Smetany (1901-1967).