Evangelická fara Žatec

Několik roků po postavení evangelického kostela v roce 1898 a se vznikem farního evangelického sboru a.v. roku 1906 byla nedaleko kostela postavena fara v secesním slohu. Od počátku má nad vchodem bustu rerformátora Martina Luthera.

Po zániku Německé evangelické církve (DEK) v roce 1945 převzal faru, stejně jako kostel, farní sbor Českobratrské církve evangelické, který byl v Žatci ustaven k 1. červenci 1947. V přízemí je sborový sál, kancelář a zázemí sboru. Část budovy sbor dlouhodobě pronajímá.