Evangelický hřbitov Rovečné

Evangelický hřbitov byl v Rovečném založen v roce 1784 spolu s toleranční modlitebnou. Rozkládá se v přímém sousedství současného evangelického kostela.

Jsou zde pohřbeni první tři rovečínští faráři: Benjamin Kiss ml. (1786?-1844) zde působil jako farář evangelického h.v. sboru v letech 1813-1844, jeho synovec Benjamin Fleischer (1820-1894) v letech 1844-1894 a František Ilek (1855-1926) v letech 1894-1926.