Pamětní deska Jiřího Třanovského Praha

Pamětní desku umístila v roce 1937 Kostnická jednota na severovýchodním nároží bývalé jezuitské koleje na Malostranském náměstí.

Jiří Třanovský (*1592 v Těšíně - +1637 v Liptovském Mikuláši) působil v letech 1611-1613 jako profesor na utrakvistickém gymnaziu, které sídlilo v budově vedle původního, gotického, kostela sv. Mikuláše.

Jiří Třanovský, známý jako Tranoscius, byl evangelickým luterským farářem a především autorem duchovních písní. Po Bílé hoře odešel na Slovensko, kde v roce 1636 vydal v Levoči evangelický kancionál ´Cithara sanctorum´, obsahující cca 400 písní v ´biblické kraličtině´. Řada těchto písní se v evangelických církvích stále zpívá.