Evangelický kostel Hronov

Evangelický sbor v Hronově má své počátky v roce 1869, kdy zde vznikla kazatelská stanice reformovaného sboru v Klášteře nad Dědinou, za faráře (1843-1889) Jana Veselého (1813-1889). Jako farní sbor evangelické reformované  (h.v.) církve vznikl 27.srpna 1885. Původně se evangelíci scházeli v různých nájmech; stavbu modlitebny podporovali mnozí dárci.

Modlitebna v Hronově byla postavena roku 1876, později byla přistavěna ještě tzv. zimní modlitebna; za faráře a seniora (1904-1921) Josefa Šáry (1843-1923), který působil v Hronově celé půlstoletí, v letech 1872-1923. Vlastní bohoslužebný sál je v 1. patře, nové varhany podle návrhu prof. Jiřího Reinbergera byly instalovány v roce 1955. Na přilehlém hřbitově je pohřben zdejší (1929-1939) a dlouholetý kutnohorský (1939-1968) farář Jan Dus st. (1903-1995).

Zajímavost

Pro stavbu kostela v Hronově byly použity plány kostela v Růžové u Děčína, který byl stavěn roku 1864, ale dnes je v dezolátním stavu.