Památník tolerance Godula

Památník postavila Evangelická matice Třanovského. Byl odhalen v roce 1931 při 150. výročí Tolerančního patentu ve stoupání na vrch Godula nedaleko Komorní Lhotky. Historii místa vystihuje nápis:

´ Na paměť 150. výročí vydání tolerančního patentu o náboženské svobodě. Na tomto místě shromažďovali se tajně slezští evangelíci v době náboženského útisku a byli tu posilováni u víře kazateli ze Slovenska. ´

Pomník je umístěn asi půl kilometru jižně od vrcholu Goduly.