Evangelická fara Opolany

Budova evangelické fary byla postavena v roce 1888, rok po nástupu prvního opolanského evangelického h.v. faráře (1887-1898) Bohumila L. Fikejze (1863-1898). Od roku 1998 jsou Opolany kazatelskou stanicí evangelického sboru v Libici nad Cidlinou. V budově fary dnes pracuje jedno ze středisek Diakonie ČCE Střední Čechy.

V roce 1929, za faráře (1911-1956) Vladimíra Martínka (1886-1958), byl naproti faře vybudován sborový dům, který ale evangelický sbor koncem 20. století prodal a budova je nyní v soukromém držení.