Červený kostel J.A.Komenského Brno

„Červený kostel“ (jméno odvozeno od režného cihlového zdiva), který tvoří jednu z brněnských dominant, byl postaven v letech 1863 - 1867, podle návrhu vídeňského architekta Heinricha Ferstla, na centrálním místě městské zástavby. Sloužil členům německého luterského (a.v.) sboru a nesl název Christuskirche - Kristův kostel. Patřila k němu i základní církevní škola (nynější sborový dům ČCE, Opletalova 6), kde působila řada významných osobností.

Trojlodní kostel s žebrovými klenbami a s neobvyklou tribunou v závěru apsidy je postaven ve stylu severoněmecké gotiky, byl jedním z největších evangelických kostelů své doby. Je dlouhý 45 m, široký 21 m a vysoký 16 m. Mohutná vstupní věž s polygonální zvonicí dosahuje výšky 51m. Na reformační tradici odkazuje i Lutherova růže nad vchodem. K vnitřnímu vybavení patří vzácná mramorová kazatelna se symboly čtyř evangelistů, oltář a křtitelnice. Varhany firmy Rieger jsou z roku 1887. V sakristii je ozdobná pamětní deska prvního kazatele tolerančního období (1782-1803), stuttgartského rodáka Victora Heinricha Rieckeho (1759-1830), z roku 1803.

Toleranční, převážně německý toleranční sbor vznikl v Brně iniciativou továrníka Johanna Leopolda Köffillera a kvůli malému počtu členů také udělenou výjimkou Josefa II. v roce 1782. Roku 1783 byla upravena modlitebna v dnešní Husově 10, první bohoslužby se konaly 8. června. Unionovaný, luterský (a.v.) i reformovaný (h.v.), sbor zde působil až do roku 1867.

Po císařském patentu (1861) došlo ve změněné situaci a pro početně rostoucí sborové společenství k rozhodnutí vybudovat kostel. Základní kámen byl položen 7. září 1863 a slavnostní otevření Christuskirche se konalo 25. srpna 1867.

Postupně sílící reformovaná česká menšina vytvořila roku 1881 kazatelskou stanici evangelického sboru h.v. v Nosislavi. Luterský německojazyčný sbor se roku 1919 stal součástí Německé evangelické církve (DEK). Po roce 1945 spolu s ní zanikl. ´Červený kostel´ i s ´luterskou´ farou v Opletalově ulici převzal brněnský sbor ČCE. Kostel získal přídomek Jana Amose Komenského.

Kostel je majetkem 1. brněnského evangelického sboru. V období 1975-1990 byl uzavřen. Po statickém zajištění začal být od roku 1993 opět používán. V letech 1997-2000 došlo k rekonstrukci věže, roku 2007 byla opravena střecha. Kromě bohoslužeb se v kostele konají i hudební nešpory pro veřejnost.