Evangelický kostel Šonov

Evangelický kostel v Šonově byl postaven v roce 1865 na pozemku, který roku 1856 daroval šonovské kazatelské stanici evangelického luterského (a.v.) sboru v Černilově náchodský knížecí rod Schaumburg-Lippe a na kterém byl roku 1860 založen evangelický hřbitov. Majitelé Náchoda byli reformovaného (h.v.) vyznání. Jednolodní historizující stavba s věžičkou v průčelí byla slavnostně otevírána 3. listopadu 1865, za černilovského evangelického faráře a.v. (1864-1903) Karla Eduarda Lanyho (1838-1903).

V Šonově vznikl již roku 1785 filiální sbor evangelické luterské (a.v.) církve v Černilově. Samostatný sbor se ustavil v roce 1878, kdy byla také postavena evangelická fara. Roku 1993 vzniklo dvojsboří Náchod-Šonov.