Evangelická fara Brandýs nad Labem

V Brandýse vznikla roku 1921 kazatelská stanice evangelického sboru ČCE v Lysé nad Labem, za faráře (1896-1927) Karla Hadače. V roce 1929 byl v centru města koupen dům čp. 104, ve kterém byla upravena fara a u které byl roku 1930, kdy se ustavil v Brandýse samostatný sbor, postaven kostel. Po vyvlastnění sborového areálu roku 1978 sbor koupil v severní okrajové části města vilku rekonstruovanou na faru se sborovým sálem.

Když získal sbor kostel sv. Petra, nejprve k užívání roku 1994 a k 1. září 1999 převedený bezúplatně do vlastnictví, věnovalo město sboru sousední pozemek, náhradou za původní kostel. Koncem tisíciletí zde sbor postavil novou faru se sborovým sálem a dalším sborovým zázemím, za farářky (1998-2004) Venduly Glancové.