´Luterský kostel´ Jáchymov

Kostel sv. Jáchyma byl v hornickém městě Jáchymov, které založil v roce 1516 luterský rod hrabat Šliků, postaven v letech 1534-1540, údajně jako první luterský kostel v českých zemích. Byl postaven jako jednolodní stavba široká téměř 30 metrů, s věží, vysokou 56 metrů, nad vstupem do kostela, který je předsunut směrem do náměstí. Roku 1624, na začátku protireformace, připadl kostel římsko-katolické církvi.

Současná podoba kostela vznikla po velkém požáru roku 1873 podle návrhu architekta Josefa Mockera, který interier upravil na trojlodní. Při požáru byl zničen také trojdílný oltářní obraz od Lucase Granacha z roku 1545 a poškozen byl i vstup do šlikovské hrobky. Přestavba kostela proběhla v letech 1874-1875.

První desetiletí kostela jsou spojena s osobou Johanna Mathesia (1504-1565), přítele reformátora Martina Luthera (1483-1546). V době stavby kostela působil Mathesius v Jáchymově jako rektor latinské školy (1532-1540). Po dokončení studia theologie ve Wittenbergu byl v letech 1542-1545 kazatelem a potom dalších dvacet let až do své smrti evangelickým farářem v Jáchymově. V roce 1965, při 400. výročí jeho úmrtí, mu byla v současném evangelickém kostele v Mincovní ulici odhalena pamětní deska.