Evangelický hřbitov Sloupnice

Když byl v roce 1810 za evangelického faráře h.v. (1802-1815) Štěpána Vasarhelye (?-1815) , po počátečních potížích, konečně pod obecním špýcharem založen toleranční evangelický hřbitov, bylo to už na třetím, konečně vyhovujícím místě, cca kilometr od evangelického kostela. Hřbitov byl v roce 1939, za faráře (1933-1946) Jana Strnada (1904-1997), rozšířen o východní část.

Prvních pět sloupnických farářů evangelického reformovaného (h.v.) sboru v období 1783-1857 je vypsáno na pamětní desce na společném náhrobku jejich dvou nástupců: Jiřího Čížka, faráře v letech 1858-1879, a Bohumila Fleischera, který zde byl farářem v období 1880-1913.

V rodinném hrobě je pohřben Adrian Mikolášek (1921-1992), dlouholetý farář ČCE v Dvakačovicích.