´Luterský´ kostel sv. Jiří Slezská Ostrava

Kostel sv. Jiří stával nad Slezsko-ostravským hradem, u dnešní Klášterní ulice. Jako dřevěný vznikl nejpozději roku 1229, třebaže písemně je zmíněn až k roku 1444. Od roku 1551 byl majitelem panství ´Polská Ostrava´ luterán Jiří Sedlnický z Choltic, ale majitelé byli snad již od roku 1525 luterskými evangelíky.

Kolem roku 1555 nechal Jiří Sedlnický postavit nový jednolodní kostel sv. Jiří s věží. Ten byl, v době zesilující katolické protireformace po ukončení třicetileté války, jako luterský na jaře 1654 uzavřen. Patrně po roce 1678, kdy rod Sedlnických konvertoval (z nezbytí) ke katolictví, kostel fungoval jako katolický. Kolem kostela sv. Jiří se od 12. století až do roku 1823 rozkládal hřbitov,.

V letech 1780-1783 byl na vedlejším pozemku postaven současný kostel Sv. Josefa. Budova starého kostela byla upravena a byla zde umístěna škola, kde se vyučovalo souběžně i poté, co byla roku 1874 postavena nová škola. Stará škola, původní budova kostela sv. Jiří, byla zbourána až roku 1985 a místo je dnes zatravněno.