Pamětní deska Hynka Bočka Nymburk

Hynek Boček z Kunštátu a Poděbrad byl strýcem pozdějšího voleného českého krále Jiřího z Poděbrad. Pravděpodobně přímo na tomto místě byl 16. října 1426 usmrcen, což léta připomínal kamenný kříž, který byl stržen spolu s Bobnickou bránou roku 1884. Od té doby je zde umístěna pamětní deska.

Hynek Boček z Kunštátu a Poděbrad pocházel z významného původem moravského šlechtického rodu. Nejstarší písemná zmínka o něm je z roku 1420 (datum ani rok narození nejsou známé). Byl starším bratrem Viktorína z Kunštátu a Poděbrad, Jiříkova otce. Postupně se přidal na husitskou stranu a spolu s nimi vybojoval řadu bitev. V roce 1424 vyvedly Hynkovy oddíly polní vojsko Jana Žižky z obklíčení u Kostelce nad Labem.

Po bitvě u Ústí nad Labem ("Na Běhání", 1426) se ale Hynek Boček názorově rozešel s hejtmanem husitů Prokopem Holým (šlo o otázku protiofenzívy husitů do vedlejších zemí koruny české a Německa, kde se obvykle před svými vpády do Čech šikovali křižáci, a Hynek Boček byl rozhodně proti konání takových "rejsů"). Spor přerostl dokonce v pětitýdenní neúspěšné obléhání Hynkova hradu Poděbrady.

Následně se Hynek Boček rozhodl ovládnout sousední královské město Nymburk, které bylo na Prokopově straně. Onoho dne Hynek Boček do Nymburka vjel Bobnickou bránou. Poblíž ní byl, nepoznán, i se svými ozbrojenci pravděpodobně ubit pivovarskou chasou. Jiné zdroje zmiňují jako důvod smrti na tomto místě zásah šípem, popř. připouštějí, že smrtelně zraněný šlechtic vypustil duši až po návratu do Poděbrad.

Zajímavost

zde zemřel strýc českého krále Jiřího z Poděbrad