Evangelická škola a modlitebna Předhradí

První evangelická škola byla postavena v r. 1864. Sloužila také jako byt učitelů nebo byla pronajímána k bydlení. Roku 1895 byla postavena evangelická škola dvojtřídní, za velimského faráře (1859-1910) a superintendenta církve h.v. Justa Emanuela Szalatnaye. Tato církevní škola byla v r. 1915 pronajata místní obecní škole. V roce 1963 přešla školní výuka do nově vybudované školy obecní, tím se celá budova uvolnila k využití jen pro bohoslužebné účely sboru.

V roce 1919 byl ustaven filiální sbor evangelického sboru ve Velimi. Od roku 1940 pracoval v Předhradí velimský vikář Bohuslav Slabý (1910-1991). Když se roku 1945 sbor v Předhradí osamostatnil, byl Bohuslav Slabý jeho farářem až do roku 1979.