Evangelický kostel Sloupnice

Evangelický reformovaný (h.v.) sbor vznikl roku 1783, kdy také přišel první toleranční kazatel (1783-1788) Jan Breznay (1755-1800). Kostel byl však, kvůli neshodám s obcí, postaven v roce 1784 nejprve ve Džbánově, ve Sloupnici byla roku 1785 koupena chalupa a upravena na faru.

Evangelický kostel byl ve Sloupnici postaven až v roce 1795 vedle fary. Slavnostně se otevíral 28. listopadu, za faráře (1789-1802) Ondřeje Ákoše (1750-1832). Evangelická škola byla po letitých průtazích zvnějšku postavena až roku 1849, za faráře (1843-1857) Josefa Fišera (?-1857). Roku 1855 byla budova kostela rozšířena. Původní toleranční dispozice interiéru kostela byla změněna patrně při opravách v letech 1895 a 1911.

Od roku 1860, za faráře (1858-1879) Jiřího Čížka (1826-1879), stojí vedle kostela patrová budova současné fary. Od sloupnického sboru se postupně oddělovaly další evangelické sbory: Choceň (1862), Džbánov (1880), Litomyšl (1923) a Česká Třebová (1946).