Evangelický kostel Vanovice

Evangelický reformovaný (h.v.) sbor ve Vanovicích, vzniklý roku 1782, postavil během dvou měsíců, od srpna do října v roce 1783, toleranční modlitebnu, za faráře (1783-1796) Štěpána Bally (?-1796). Neúnavným úsilím faráře (1824-1863) a moravského superintendenta h.v. (1842-1863) Samuela Nagye (1802-1863) postavil evangelický sbor v letech 1839-1844 nový, kamenný kostel.

Budova v novorománském slohu s polokruhovou apsidou byla slavnostně otevřena 11. srpna 1844. Toleranční předpisy zakazovaly jak věže, tak zvony. Ustanovení o zvonech obešli vanovičtí unikátním způsobem, použitím tří ocelových prutů; toto ´pérové zvonění´ je dodnes funkční. Jakmile Protestantský patent roku 1861 toleranční omezení uvolnil, bylo v letech 1863-1865 dostavěno průčelí kostela se dvěma věžemi. Od roku 1870 měl kostel i zvony, za faráře (1864-1883) Jana Beneše (1823-1883). V letech 2012-2013 proběhla generální oprava věží a průčelí získalo novou fasádu.

Zajímavost

Jediný evangelický kostel se dvěma věžemi.