Betlémský kostel Brno

Po Tolerančním patentu vznikl v Brně unionovaný (a.v. i h.v.) evangelický sbor. V průběhu doby začali čeští členové docházet na bohoslužby do reformovaného (h.v.) sboru v Nosislavi. Teprve roku 1881 se v Brně ustavila kazatelská stanice nosislavského sboru, za faráře Daniela Nešpora (1834-1903). První bohoslužby vykonal 10. dubna 1882 v provizorní modlitebně v Joštově ulici.

Koncem roku 1883 nastoupil Václav Pokorný (1855-1933) jako tzv. cestující kazatel se sídlem v Brně. Působil do roku 1929 s ohromným nasazením nejen v Brně a širokém okolí, jeho působení zasáhlo až i Olomouc a Přerov. Od roku 1886 pracovala v Brně ´nedělní škola´ pro děti, vznikl spolek mládeže Žerotín.

V létě 1893 byl koupen pozemek v Pellicově ulici na úpatí Špilberku a začátkem května 1894 zde byl položen základní kámen Betlémského kostela. Během roku vyrostla trojlodní ˇnovoklasicistní´ budova v historizujícím slohu s převládajícími novorenesančními prvky s varhanní kruchtou nad vstupem. Slavnostní otevření Betlémského kostela se konalo 23. května 1895, na svátek Nanebevstoupení. Byl prvním evangelickým kostelem v Brně, kde se po téměř třech stoletích opět kázalo výhradně česky. Samostatný reformovaný (h.v.) sbor se ustavil až v roce 1906. 

Za druhé světové války byl kostel poškozen bombardováním; opravován byl, spolu se sousedící budovou fary, až po rozdělení brněnského sboru v roce 1951, v rámci evangelického sboru Brno I. V letech 1995-1999, za faráře (1992-1998) Pavla Kaluse (1958-2023) probíhala generální oprava Betlémského kostela. 

Zajímavost

Na průčelí kostela je umístěn první český nápis na veřejné budově v Brně: ´My kážeme Krista´.