Náhrobní deska Matouše Konečného

Náhrobní deska Matouše Konečného (1569-1622), rodáka ze Strážnice, je umístěna patrně na zadní straně vily Comenius čp. 100 v Žerotínově ulici v Brandýse nad Orlicí, stojícího vedle památníku připomínajícího ´Bratrský hřbitov´, kam se dostala během obnovy města po požáru v roce 1817.

Matouš Konečný byl po studiích ve Wittenbergu ordinován roku 1596 na kněze Jednoty bratrské, v roce 1604 byl jako správce sboru v Tuchoměřicích, k němuž patřila i pražská města, zvolen do Úzké rady. Jako biskup Jednoty sídlil od roku 1609 v Mladé Boleslavi. Už nemocný účastnil se v červnu 1620 otevření pražského kostela Šimona a Judy. Koncem roku 1620 odešel do Brandýsa nad Orlicí, kde začátkem roku 1622 zemřel a byl pohřben na ´novém´ bratrském hřbitově u kostela Jana Křtitele s žerotínskou hrobkou.

V roce 2006 byl v Mladé Boleslavi při rekonstrukci budovy kdysi minoritského kláštera náhodně nalezen bratrský archiv, který zde před odchodem z Mladé Boleslavi nechal biskup Konečný ukrýt.