Evangelický hřbitov Karlovy Vary

Karlovarský ústřední hřbitov založený po roce 1864, jehož součástí je budova administrativy s márnicí a obřadní síní, katolický hřbitov, evangelický a židovský hřbitov. Dochován je zde cenný soubor náhrobků od historizujících po moderní. Roku 1991 byl evangelický hřbitov prohlášen za kulturní památku (r.č. 4530), roku 1996 byla památková ochrana rozšířena o katolický a židovský hřbitov, budovu administrativy a krematorium.