´Evangelický kostel a.v.´ Černilov

Toleranční dřevěná modlitebna černilovského luterského (a.v.) sboru byla postavena až roku 1788, za faráře (1787-1794) Jana Csonky (1751-?); slavnostní otevření se konalo 13. května. Současná budova, z černilovského pohledu dolního evangelického kostela, vznikla roku 1824. Novoklasicistní stavba byla slavnostně otevřena 12. prosince, za faráře (1820-1826) a černilovského rodáka Jiřího Holečka (1797-1852). Roku 1889 byla za faráře (1864-1903) Karla Eduarda Lanyho (1838-1903) přistavěna věž, slavnostně dokončená 16. října.

Kostel se po sloučení obou evangelických černilovských sborů postupně přestal používat. Od poloviny 20. století byl kostel používán jako pohřební síň; interier obec po roce 2000 k tomuto účelu upravila. Novoklasicistní oltář ani ještě starší kazatelna z tolerančního období se nedochovaly. Při poslední opravě dokončené roku 2020 získala budova novou fasádu.

V roce 1855 nahradila toleranční luterskou faru nová budova, za faráře a.v. (1938-1963) Jana Bedřicha Kučery. Po spojení obou evangelických sborů byla prodána stejně jako budova evangelické luterské školy z roku 1877, která byla zrušena po roce 1900.