Pomník Jana Husa Pečky

Bronzovou Husovu sochu, podle sádrové studie sochaře Stanislava Suchardy (1866-1916) z roku 1912, vytvořil roku 1919 po návratu z ruského zajetí jeho bratr Vojtěch Sucharda (1884-1968). Socha byla téhož roku instalována na soklu kameníka Oldřicha Svobody na pečeckém náměstí, dnes Masarykově. Od roku 1975 stojí na dnešním Husově náměstí před evangelickým kostelem.

Zajímavost

V evangelickém kostele z roku 1916, s kubistickým exteriérem i interiérem, je dochována ona původní sádrová studie Stanislava Suchardy z roku 1912. Replika sochy, z roku 1920, je instalována v Železnici u Jičína.