Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Evangelická teologická fakulta je od roku 1990 součástí Univerzity Karlovy, jako jedna z jejích tří teologických fakult. Budova Marathon v Černé ulici 646/II na Novém Městě, ve které fakulta sídlí, byla postavena v roce 1928 podle návrhu architekta Františka Xavera Čtrnáctého pro Plichtův tělovýchovný ústav. V bývalé tělocvičně v suterénu sídlí dnes fakultní knihovna. Ve dvorním traktu je původní dvouramenné dřevěné schodiště s obrazem Vladimíra Stříbrného z roku 1928. V přízemí domu je kavárna Marathon Café.

Českobratrská církev evangelická po roce 1989 budovu koupila za finanční pomoci řady zahraničních církevních gremií a zrenovovala ji pro účely Evangelické teologické fakulty, která se v roce 1990 stala nástupkyní do té doby samostatně fungující Komenského evangelické bohoslovecké fakulty (KEBF), vzdělávající faráře a kazatele evangelických církví v Československu, včetně Křesťanské reformované církve na Slovensku. Podle usnesení 33. synodu ČCE v roce 2014 byla budova prodána Univerzitě Karlově.