Evangelický kostel Horní Vilémovice

V roce 1784 byl v Horních Vilémovicích založen reformovaný sbor, v němž se scházeli evangelíci ze širokého okolí. Toleranční modlitebna byla postavena v letech 1784–1788, za faráře (1784-1792) Štěpána Vasarhelyie(?-1815). Byla to jednoduchá obdélníková stavba s malými dveřmi a s valbovou šindelovou střechou. Později byla vybavena kazatelnou, ohrádkou kolem stolu Páně, křtitelnicí a lavicemi. Na kruchtu byly pořízeny varhany až v roce 1902, kdy byl farářem (1898-1924) Jaroslav Urbánek (1870-1950). V tomto roce byla také přistavěna věž s hodinami a zvony. V této podobě, po nemnoha úpravách, zůstala modlitebna zachována až do současnosti.

Původní fara byla postavena hned vedle modlitebny. V roce 1933, za velkomeziříčského faráře Josefa Závodského (1903-1976) byla ve vesnici vybudována pěkná moderní fara uprostřed zahrady, jež slouží jako sborový dům, zimní modlitebna i jako byt kazatele.