Kostel Martin ve zdi Praha Nové Město

Gotická, původně románská, stavba; známa již k roku 1178. Od poloviny 13. století budova součástí hradeb, proto ´Martin ve zdi´.

Koncem roku 1414, na začátku české husitské reformace, zde byla poprvé vysluhována eucharistie ´pod obojí způsobou´, totiž chléb i kalich záměrně všem účastníkům bohoslužeb. Do roku 1621 patřil kostel husitské církvi podobojí.

Architekt Kamil Hilbert stavbu v roce 1905 zrekonstruoval. Od roku 1918 slouží Českobratrské církvi evangelické, která během 2. poloviny 20. století provedla generální opravu.

Zajímavost

Na podzim 1414 jedno z prvních míst vysluhování eucharistie ´pod obojí způsobou´.