´Bratrský kostel´ J.A.Komenského Kostelec nad Orlicí

V Kostelci nad Orlicí existoval sbor Jednoty bratrské již v 1. polovině 16. století. V letech 1581-1584 Bratři postavili kostel na Rabštejnku (zápisy v městských knihách dokládají velkou obětavost členů sboru). Po roce 1620 získala kostel katolická církev. V roce 1694, už jako kostel sv. Václava, byla budova přestavěna, za Josefa II. byl kostel zrušen. Roku 1839 budova vyhořela a byla přestavěna.

V roce 1937 byl kostel renovován jako ´Sbor Jana Amose Komenského´. Zůstal v majetku města a bezplatně ho mohou užívat Českobratrská církev evangelická (ČCE) a Církev československá husitská (CČH). V letech 1994-1996 prošel objekt generální opravou, byla pořízena nová střecha i omítka.