Kaple Panny Marie Kouřim

Kaple zasvěcená Panně Marii Pomocné v Kouřimi byla vystavěna na místě někdejšího středověkého městského popraviště za hradbami, kterému se přezdívalo "Na Stínadlech". Připomíná pět mnichů, kteří byli na tomto místě upáleni roku 1421 husity. Ti tehdy ve městě vypálili cisterciácké proboštství s kostelem sv. Martina, stojící na severozápadním rohu historického jádra města. Kapli P.

´Evangelický kostel´ Hrob u Teplic

Během 16. století pronikala luterská reformace i na českou stranu Krušných hor, takže kolem roku 1600 se naprostá většina obyvatel města Hrob hlásila k evangelické luterské církvi. Přitom město patřilo cisterciáckému klášteru v Oseku u Duchcova, který byl od roku 1580 ve správě pražské arcibiskupské tzv. horní konsistoře (podjednou).

Evangelický hřbitov Trnov

Evangelický hřbitov byl v Trnově zřízen před rokem 1881, nejspíše po vzniku zdejší kazatelské stanice evangelického sboru v Klášteře nad Dědinou v roce 1875, za faráře (1843-1889) Jana Veselého (1813-1889).

´Evangelický roh´ hřbitova Nymburk

Městský hřbitov v Nymburce byl budován v části Drahelice od roku 1894. Pohřbívá se tu od roku 1905. Evangelické náhrobky se symbolem kalicha jsou soustředěny v rohu vpravo od hlavního vchodu. Pohřbeni tu jsou dva první zdejší evangeličtí faráři. Ladislav Juren (1868-1939) byl v Nymburce farářem, původně církve h.v., v letech 1899-1939.