Náhrobek Zdeňka a Jaroslavy Souškových

Náhrobek manželů Souškových na evangelickém hřbitově ve Strměchách. Zdeněk Soušek (1925-2015) se po vikářování v Rakovníku (1950-1953) stal dlouholetým evangelickým farářem sboru v Libici nad Cidlinou (1953-1989) a v letech 1971-1975 a 1979-1989 seniorem Poděbradského seniorátu. Nato byl 1990-1994 farářem strměšského sboru.

Náhrobek Rostislava a Evy Nechutových

Náhrobek manželů Nechutových na evangelickém hřbitově ve Strměchách. Eva Nechutová (1926-2008) byla po vikářování v Rakovníku seniorátní vikářkou Libereckého seniorátu (1958-1961). Nato celé čtvrtstoletí byla spolu se svým manželem farářkou ´sousboří´ dvou evangelických sborů, Humpolce a Strměch (1964-1989).

´Bratrský kostel´ Kralice nad Oslavou

Kostel sv. Martina pochází nejspíše ze 13. století. Kolem roku 1300 byl interier vyzdoben nástěnnými malbami, které se dochovaly jen v zadní apsidě této jednolodní stavby, s hranolovou věží na čelní straně. Nelze doložit, zda v reformační době patřil církvi podobojí.

Evangelický hřbitov Libiš

Evangelický hřbitov v Libiši vznikl nepochybně krátce po ustavení evangelického reformovaného (h.v.) sboru (1783) a obklopuje toleranční evangelický kostel z let 1788-1792, za faráře Jana Végha (1755-1830).

Evangelický hřbitov Michálkovice Ostrava

Michálkovický hřbitov již v době svého vzniku byl charakteristický tím, že sloužil jako pohřebiště třem naprosto rozdílným církvím. Dodnes je patrné jeho rozdělení na římskokatolickou, evangelickou a židovskou část. Katolická část hřbitova byla vysvěcena polskoostravským prelátem Janem Bittou dne 31. prosince 1897.

Bratrský sbor Turnov

Turnovský dům ´Na Sboře´ navazuje na stavbu, která zde, za Svěráckou branou, stála již koncem 16. století a která byla doloženě roku 1614 modlitebnou (Sborem) historické Jednoty bratrské. Původní renesanční budova byla roku 1888 restaurována v neoempirovém slohu. Tehdy zde byla také umístěna pamětní deska upomínající jak na ´Sbor českých bratří´, tak na tři turnovské osobnosti 19.