Sborový dům Písek

V Písku se na jaře roku 1900 ustavila kazatelská stanice evangelického sboru h.v. z Moravče, za faráře (1874-1908) Josefa Toula, přiřazená k táborské diaspoře. Samostatný sbor ČCE vznikl v prosinci 1922. V roce 1923 koupil sbor budovu kina. Bohoslužby se zde konaly střídavě s promítáním, kino bylo zrušeno až roku 1949. V letech 1953-1955, za faráře (1952-1983) Karla Paláska (1918-1996), byla budova rekonstruována podle návrhu architekta Bohumila Bareše a byl zřízen farní byt. Z bývalé fary stojící za budovou vzniklo postupně po roce 1989 diakonické zařízení.

Teprve v roce 2003, za faráře (2001-2008) Davida Nečila, byla sklápěcí sedadla nahrazena lavicemi z Christuskirche evangelického sboru a.v. ve Fürstenzellu u Pasova. Roku 2015 byl sborový sál kvůli dřevomorce nově rekonstruován a zařízen.