Evangelický kostel Tábor

Roku 1897 byla v Táboře založena kazatelská stanice evangelického sboru h.v. z Moravče, za faráře (1874-1908) Josefa Toula (1845-1908). Samostatný sbor, již Českobratrské církve evangelické, vznikl v Táboře až v roce 1929. Prvním farářem (1929-1952) byl Bohuslav Souček (1887-1983), který v Táboře působil jako diasporní kazatel od roku 1912. Ještě dalších dvacet let měnil sbor místa pro setkávání.

Po roce 1952, za druhého faráře (1952-1978) Lubomíra Miřejovského (1925-2002) byl koupen dům v Bílkově ulici, ve kterém je upravena modlitebna, sborové zázemí i byt faráře.

Zajímavost

Po roce 1989 se evangelický sbor stal zřizovatelem církevní mateřské školy.