(V databázi je prozatím 5 položek v této kategorii.)

Náhrobek rodiny Horákovy

Náhrobek Ing. Bohuslava Horáka (1899-1976) a jeho rodičů, evangelických učitelů, Bohuslava Horáka st. (1874-1949) a Milady, rod. Rychetské (1875-1965) na evangelickém hřbitově v Bělči.

Ing. Bohuslav Horák se narodil v evangelické škole v Černilově, kde má od roku 2021 pamětní desku. Po…

´Evangelická škola´ Běleč nad Orlicí

Budova evangelické školy byla postavena roku 1862, za klášterského faráře (1843-1889) Jana Veselého. Sloužila zároveň jako modlitebna, od roku 1876 i pro filiální sbor třebechovického reformovaného sboru, který vznikl roku 1869. V roce 1875 získala škola právo veřejnosti, roku 1909 byla zrušena…

Evangelický hřbitov Běleč nad Orlicí

Evangelický hřbitov byl v Bělči nad Orlicí založen v roce 1859, za klášterského reformovaného (h.v.) faráře (1843-1889) Jana Veselého. Roku 1862 vznikla v Bělči evangelická škola, která sloužila i jako modlitebna o řadu let dříve, než se Běleč stala v roce 1876 filiálním sborem reformovaného…

Náhrobek Jana Rychetského

Náhrobek na evangelickém hřbitově v Černilově. Jan Rychetský (1842-1915) byl prvním učitelem a ředitelem (1864-1911) na evangelické škole založené černilovským evangelickým h.v. sborem v roce 1864.

Jeho dcera Milada (1875-1965), také učitelka, se provdala za Bohuslava Horáka (1874-1949) a…

´Evangelická škola´ Černilov

Evangelická škola černilovského reformovaného sboru byla postavena roku 1864, za faráře (1860-1915) Justa Szalatnaye (1834-1915). Od roku 1874 měla právo veřejnosti, v roce 1887 bylo přistavěno patro.

Až do roku 1997 zde sídlila základní škola a evangelický sbor tu měl shromažďovací místo…