(V databázi je prozatím 7 položek v této kategorii.)

Evangelický hřbitov Horní Krupá

Hřbitov vznikl kolem evangelického kostela postaveného v roce 1847 až v roce 1872, za prvního hornokrupského faráře h.v. (1870-1881) Františka Smetánky (1843-1903). Původní kamenná zeď je udržována a renovována.

Jsou zde pohřbeni dva z hornokrupských farářů, Smetánkův nástupce v letech…

´Evangelický hřbitov´ Horní Jelení

Evangelický hřbitov v Horním Jelení byl založen roku 1872 za lozického evangelického faráře h.v. (1846-1894) Jana Řepy (1812-1896, v Krakovanech). Sloužil evangelíkům reformovaného (h.v.) vyznání z pěti odlehlých obcí evangelického sboru v Lozicích. Do roku 1912, kdy vznikl v Horním Jelení…

Evangelická fara Velim

Toleranční fara byla ve Velimi postavena v roce 1785, pro druhého velimského evangelického h.v. faráře (1785-1789) Františka Kovacze (1740-1800), který byl v letech 1785-1788 českým superintendentem církve h.v.

Dnešní novogotická budova fary stojí patrně na opačné straně kostela, byla…

Husův pomník Jičín

Tento nejstarší pomník M. Jana Husa v českých zemích od sochaře Antonína Suchardy stojí dnes na pěší zoně Husovy třídy. Slavnostní odhalení se konalo 7. července 1872. Jedná se o sochu v životní velikosti na kamenném podstavci, představující v romantickém pojetí Husa jako kazatele v taláru s…

Evangelická fara Semonice

Budova evangelické fary byla dokončena v roce 1872, tehdy pro prvního faráře (1868-1908) právě ustaveného evangelického reformovaného (h.v.) sboru Karla Nagye ml. (1836-1912). Stavba probíhala současně se stavbou kostela.

Roku 1931 bylo přistavěno 1. patro s bytem faráře, za faráře (1920-…

´Učitelský ústav´ Čáslav

Učitelský ústav, nová budova z roku 1910, byla postavena za faráře Františka Kozáka 1857-1926), podle projektu architekta Čeňka Křičky z Kolína. Dnes v budově sídlí čáslavské středisko Diakonie Střední Čechy. Na přední stěně budovy dole vlevo je relief Jana Amose Komenského a jeho heslo: ´…

Evangelický kostel Pržno

Skrytých evangelíků bylo v Pržně a v okolí mnoho. Dlouho odolávali protireformaci a zúčastnili se také velkého valašského povstání v letech 1777–1781. Toleranční patent přivítali, přihlásili se k augsburskému vyznání a v roce 1782 založili sbor. První…