(V databázi je prozatím 8 položek v této kategorii.)

Obrazový pentaptych Praha Vinohrady

Cyklus pěti rozměrných obrazů akademického malíře Miroslava Rady (1926-2017) byl v roce 2000 instalován na čelní stěnu evangelického kostela na Vinohradech, s využitím slepých oken. Autor, souputník evangelického vinohradského společenství, jím výtvarně vyjadřuje křesťanské…

Evangelická modlitebna Broumov

Po zániku Německé evangelické církve (DEK) se konaly evangelické bohoslužby  v kostele Zmrtvýchvstání v Broumově-Velké Vsi. V roce 1950 vznikla v Broumově kazatelská stanice evangelického sboru v Hronově, za hronovského faráře (1943-1969) Bohumila Potměšila (1903-1998). V letech 1956-2017…

Evangelický areál Kutná Hora

Na jaře roku 1883 vznikl v Kutné Hoře filiální sbor evangelického reformovaného (h.v.) sboru v Libenicích. Pozemek pro současný evangelický areál, v dnešní ulici Jiřího z Poděbrad, koupil nejprve na své jméno pozdější první kurátor sboru (1884/1891-1910) Josef Procházka z Přítok. Kostel byl…

Evangelický kostel Kutná Hora

Evangelický kostel ´Mučenníků kutnohorských´ Byl stavěn od května do prosince roku 1887. Budova v neoempirovém slohu byla navržena pražským architektem Františkem Buldrou, rodákem z Kaňku, který použil prvek kontrastu jak ke gotické vertikalitě, tak k vypjatému baroku ostatních…

Obrazový diptych Starý a Nový zákon Kutná Hora

Oltářní obrazy Miroslava Rady ´Starý a Nový zákon´ vévodí průčelí evangelického kostela v Kutné Hoře od roku 1979, za faráře (1968-1981) Ctirada Nováka (1931-2023).

Starý Zákon

Přemlouvals mě, Hospodine, a dal jsem se přemluvit. Zdolal jsi mě a přemohl.  (…

Kostel ´U Jákobova žebříku´ Praha Kobylisy

Kostel byl vystaven v letech 1969 až 1971 podle návrhu švýcarského architekta Ernsta Gisela, za faráře (1968-1985) Jana Karase (1924-1993).

V letech 1995–2001, za faráře (1986-2003) Jiřího P. Štorka (1941-2003) došlo k dalším úpravám. Byla také vybudována 26 metrů vysoká zvonice, kde jsou…

Evangelický kostel Jimramov

Modlitebna byla postavena v letech 1783-1784, slavnostní otevření se konalo 26. října 1786. Hned na počátku toleranční doby (1784-1827) se Jimramov stal sídlem prvního superintendenta evangelické reformované (h.v.) církve na Moravě. Stal se jím Michal Blažek (1753-1827), potomek českých…