(V databázi je prozatím 5 položek v této kategorii.)

Památník tolerance Godula

Památník postavila Evangelická matice Třanovského. Byl odhalen v roce 1931 při 150. výročí Tolerančního patentu ve stoupání na vrch Godula nedaleko Komorní Lhotky. Historii místa vystihuje nápis:

´ Na paměť 150. výročí vydání tolerančního patentu o náboženské svobodě. Na tomto místě…

Evangelická církev ve Slezsku 1923

Kvůli specifickým poměrům byl Toleranční patent vyhlášen ve Slezsku až v roce 1782. Na Těšínsku vzniklo 11 tolerančních sborů, které získaly luterské kazatele ze Slovenska. V 1. polovině 19. století se projevovalo vzájemné ovlivňování a spolupráce mezi různojazyčnými sbory uvnitř Moravsko-…

Altranstädtská dohoda 1707

Altranstädtskou…

Pamětní deska Jiřího Třanovského Praha

Pamětní desku umístila v roce 1937 Kostnická jednota na severovýchodním nároží bývalé jezuitské koleje na Malostranském náměstí.

Jiří Třanovský (*1592 v Těšíně - +1637 v Liptovském Mikuláši) působil v letech 1611-1613 jako profesor na utrakvistickém gymnaziu, které sídlilo v…

Evangelický areál Ostrava

Budovu evangelické fary postavil většinově německojazyčný luterský (a.v.) sbor nejspíš v návaznosti na stavbu Kristova kostela, po roce 1907. Dnes je fara sídlem farních sborů Českobratrské církve evangelické (ČCE) a Slezské církve evangelické a.v. (SCEAV) a bydlí zde také faráři obou církví.…