(V databázi je prozatím 3 položek v této kategorii.)

Altranstädtská dohoda 1707

Altranstädtskou dohodu byl císař Josef I. donucen švédským králem Karlem XII. 1. září 1707 podepsat, na základě dosavadního vývoje tzv. severní války (1700-1721), na zámku v Altranstädtu v Sasku nedaleko Lipska. Znamenala významné uvolnění pro slezské evangelíky a.v.

Většina Slezska,…

Pamětní deska Jiřího Třanovského Praha

Pamětní desku umístila v roce 1937 Kostnická jednota na severovýchodním nároží bývalé jezuitské koleje na Malostranském náměstí.

Jiří Třanovský (*1592 v Těšíně - +1637 v Liptovském Mikuláši) působil v letech 1611-1613 jako profesor na utrakvistickém gymnaziu, které sídlilo v…

Evangelický areál Ostrava

Budovu evangelické fary postavil většinově německojazyčný luterský (a.v.) sbor nejspíš v návaznosti na stavbu Kristova kostela, po roce 1907. Dnes je fara sídlem farních sborů Českobratrské církve evangelické (ČCE) a Slezské církve evangelické a.v. (SCEAV) a bydlí zde také faráři obou církví.…