(V databázi je prozatím 11 položek v této kategorii.)

´Evangelický hřbitov´ Holčovice

Altranstädtská úmluva z roku 1707 zaručovala i po Tolerančním patentu (1781) evangelíkům a.v. společné užívání místního hřbitova společně s katolíky. Až uzavření konkordátu mezi Rakouskem a papežským stolcem roku 1855 znamenalo také rozdělení dosud společných hřbitovů. 

Evangelický…

Hřbitovní kaple Karlovice

Kaple na evangelickém hřbitově v Karlovicích byla postavena roku 1858 při vzniku hřbitova, patřícího kazatelské stanici evangelického německého sboru a.v. v Holčovicích. Stojí v horní části dnešního parkově upraveného areálu, když na úpravu získala obec v roce 1992 dar z Německa od potomků…

Evangelický hřbitov Nové Město na Moravě

Evangelický hřbitov v Novém Městě vznikl na východním okraji města až za faráře Josefa Mareše v letech 1856-1858, kdy byl postaven i jeho neoklasicistický vstup. V roce 1948 byl hřbitov rozšířen, za faráře (1938-1969) Václava Kejře (1904-1989).

Jsou tu pohřbeni novoměstští faráři…

Evangelický hřbitov Dambořice

Evangelický hřbitov vznikl v Dambořicích roku 1858 za klobouckého faráře (1840-1877) Josefa Totuška (1808-1877), po katolickém a židovském v Dambořicích třetí.

Evangelický hřbitov Heršpice

Evangelický hřbitov byl v Heršpicích, kde působila hned od vyhlášení Tolerančního patentu neformální ´kazatelská stanice´ evangelického sboru h.v. v Kloboukách, založen v roce 1858, za klobouckého faráře (1840-1877) Josefa Totuška…

Evangelický hřbitov Moravská Ostrava

V Moravské Ostravě byl evangelický hřbitov založen v roce 1858, u silnice do Vítkovic, nedaleko tehdejšího dolu Šalamoun, zhruba v místech dnešního katolického kostela. Slavnostně jej otevíral senior Suchdolského seniorátu a.v. a farář v Suchdole Johan Szepessy.

Roku 1862 byl na hřbitově…

Evangelický hřbitov Karlovice

Evangelický hřbitov vznikl, spolu se hřbitovní kaplí, v Karlovicích, kazatelská stanice evangelického luterského (a.v.) v Holčovicích, v roce 1858. Podle pamětní desky u vchodové brány zde byli v letech 1892-1927 pohřbíváni i evangelíci z několika okolních vesnic.

Po roce 1945 a zániku…

Evangelický hřbitov Černilov

Tento evangelický hřbitov založily roku 1858 společně oba evangelické černilovské sbory, reformovaný za faráře (1850-1859) Václava Šuberta (1825-1885) a luterský za faráře (1838-1863) Jana Bedřicha Kučery (1815-1863). Po celé období od Tolerančního patentu (1781) používali černilovští evangelíci…

Náhrobek Mojžíše z Tardy (2)

Nástupcem Jana Végha, čtvrtým farářem evangelického reformovaného (h.v.) sboru v Nebuželích, byl farář (1830-1858) a senior Pražského seniorátu h.v. (1845-1858) Mojžíš z Tardy. Narodil se 16. září 1805 v Libici nad Cidlinou jako druhý ze synů tamějšího prvního tolerančního faráře Mojžíše z Tardy…