(V databázi je prozatím 8 položek v této kategorii.)

Evangelický hřbitov Opatovice

Hřbitov luterského (a.v.) sboru v Opatovicích obklopuje evangelický kostel. Byl zřízen záhy po vzniku evangelického a.v. sboru v roce 1783; roku 1872 byl opravován. Jsou na něm náhrobky dvou opatovických farářů, kteří byli také i superintendenty evangelické církve a.v. v Čechách.

Prokop…

Evangelický hřbitov Močovice

Hřbitov v Močovicích, cca 3 km západně od Čáslavi, stojí v obci, kde vznikl toleranční  reformovaný (h.v.) sbor, jehož sídlo bylo po požáru močovického kostela i fary přeneseno v roce 1866 do Čáslavi. Hřbitov vznikl bezprostředně po ustavení sboru v roce 1783. Roku 1859 byl rozšířen a byla…

Evangelický kostel Telecí

V Telecí vznikl evangelický reformovaný (h.v.) sbor záhy po uveřejnění Tolerančního patentu; povolení získal již 2. února 1782. Následujícího roku byla postavena během sedmi podzimních týdnů budova evangelického kostela. Slavnostně byl otevřen 19. října 1783, za prvního faráře (1783-1790)…

Evangelický kostel Veselí

Evangelický reformovaný (h.v.) sbor vznikl ve Veselí v roce 1782. V prostoru současného hřbitova se první evangelické bohoslužby konaly na Trojiční neděli 1782. Toleranční kostel byl dokončen v roce 1783. Od počátku měla zdejší stavba vstup na kratší straně, narozdíl od jiných tolerančních…

Evangelický kostel Borová

Brzy po vydání Tolerančního patentu, v roce 1783, vznikl v Borové sbor reformovaného (h.v.) vyznání. Jednoduchá modlitebna bez věže byla postavena během jediného měsíce, od dubna do května 1783, ještě před příchodem prvního kazatele (1783-1786) Daniela Martona (1760-1828). Její…

Evangelický kostel Javorník nad Veličkou

Evangelický toleranční kostel v Javorníku nad Veličkou pochází z r. 1783 a svou původní podobu si prakticky zachoval až do dnešní doby. Jednoduchý kostel bez věže s nápisem „Pojďtež ke mně všichni“ a s kalichem umístěným v průčelí nad vchodem je vnitřně uspořádán tak, jak bylo v toleranční době…

Evangelický kostel Velká Lhota (Hrubá Lhota)

Jedinečný kostel pocházející z období vydání tolerančního patentu, postaven roku 1783, za faráře a.v. (1782-1784) Ferdinanda Szeletsenyiho (1755-?). Dodnes dochovaný ve své původní dřevěné podobě. Jednotný interier je z roku 1839, za faráře h.v. (1820-1843) Josefa Gerži st. (1771-1843). Národní…