(V databázi je prozatím 3 položek v této kategorii.)

Evangelický kostel Kolín

Evangelický reformovaný (h.v.) sbor v Kolíně byl založen výnosem Vrchní církevní rady (VCR) ve Vídni ze dne 16. května 1868. Základní kámen kostela byl položen v květnu 1871 na pozemku darovaném prvním kurátorem sboru (1868/69-1885) Josefem Sixtou (1821-1885) a již 17. prosince…

Evangelický kostel Poděbrady

Kostel byl vybudován přestavbou původně hospodářského stavení v roce 1962, za farářky (1959-1990) Marie Taichové, roz. Čejkové (1933-2010), kdy byl zbourán původní kostel z roku 1878. 

Sborový dům Prostějov

Přes silnou předbělohorskou evangelickou minulost (utrakvisté, luteráni, Jednota bratrská) vznikla v Prostějově až roku 1901 kazatelská stanice českého sboru h.v. z Brna. Od roku 1906 patřila k nově ustavenému h.v. sboru v Olomouci. Na základě přestupového hnutí vznikl 25. září 1921 samostatný…