(V databázi je prozatím 3 položek v této kategorii.)

Evangelický hřbitov Krásné

Do roku 1840 se pohřbívalo okolo místního kostela, který se nachází ve středu obce. Po tomto datu se začalo pohřbívat nad vesnicí směrem na obec Spělkov. V důsledku spodní vody (pramenů) byl tento hřbitov po 60ti letech opuštěn.

V roce 1900, za daňkovického evangelického vikáře (1898-…

Náhrobek Josefa Choděry

Náhrobek na hřbitově v Bošíně. Josef Choděra (1860-1900) byl farářem evangelického reformovaného (h.v.) sboru v Bošíně od roku 1885 do svého úmrtí 18. prosince 1900.

Evangelický kostel Hustopeče

V Hustopečích byla 24. října 1880 otevřena evangelická modlitebna úsilím nikolčického evangelického faráře h.v. (1869-1882) Františka Šebesty (1844-1896). Samostatný farní sbor h.v. s německou menšinou byl ustaven 2. února 1882 a jeho prvním farářem (1882-1896) byl zvolen právě František Šebesta…