(V databázi je prozatím 3 položek v této kategorii.)

Náhrobek Ladislava Jurena

Náhrobek v ´evangelickém rohu´ městského hřbitova v Nymburce. Ladislav Juren (1868-1939), mladší bratr Vlastimila Svatopluka Jurena (1864-1951), byl v letech 1891-1899 spirituálem na Učitelském reformovaném ústavu v Čáslavi. Nato působil 40 let (1899-1939) jako evangelický farář, původně církve…

Evangelický kostel Hustopeče

V Hustopečích byla 24. října 1880 otevřena evangelická modlitebna úsilím nikolčického evangelického faráře h.v. (1869-1882) Františka Šebesty (1844-1896). Samostatný farní sbor h.v. s německou menšinou byl ustaven 2. února 1882 a jeho prvním farářem (1882-1896) byl zvolen právě František Šebesta…

Evangelický kostel Louny

Základní kámen evangelického kostela byl položen 18. října 1931. Funkcionalistickou stavbu navrhl architekt Pavel Bareš. Kostel byl slavnostně otevřen 30. října 1932, za faráře (1922-1939) Vlastimila Svatopluka Jurena (1864-1951). V letech 1936-1937 byla stavba rozšířena o věž a faru se…