(V databázi je prozatím 7 položek v této kategorii.)

Evangelický kostel Hazlov

Hazlov leží za hranici Ašska, takže luterství, které zde v 16. století zakořenilo, s podporou evangelického rodu Zedtwitzů, podlehlo po roce 1629 rekatolizaci na základě tzv. restitučního ediktu, který vracel poměry před platnost Augsburského smíru z roku 1555. Toleranční patent (1781) se zde…

Evangelický kostel Chodov u Karlových Varů

Evangelický kostel je postavený v letech 1906–1907 podle návrhu lipského architekta Julia Zeissiga v dekorativním secesním stylu.

Potřeba postavit v Chodově (Chodau) evangelický kostel se objevila v souvislosti s hnutím „Los von Rom“ (Pryč od Říma), kdy začalo docházet k čím dál…

Evangelický kostel Liptál

Po vydání tolerančního patentu byl ještě v roce 1781 zřízen v Liptále evangelický sbor. Nejprve pozval faráře vyznání augburského, ale posléze se přiklonil k vyznání helvetskému. V roce 1783 byl vystaven v Liptále chárm a fara, v roce 1784 škola. Současný kostel byl vystaven v roce 1907.

Evangelický kostel Pána Ježíše Trmice

Kostel se začal stavět v roce 1905 pro kazatelskou stanici augsburského sboru v Ústí nad Labem podle projektu lipského architekta Paula Langeho. Vysvěcen byl 1. listopadu roku 1907. Od roku 1921 kostel využíval filiální sbor Německé evangelické církve. Ta po druhé světové válce zanikla a kostel…

Evangelický areál Ostrava

Budovu evangelické fary postavil většinově německojazyčný luterský (a.v.) sbor nejspíš v návaznosti na stavbu Kristova kostela, po roce 1907. Dnes je fara sídlem farních sborů Českobratrské církve evangelické (ČCE) a Slezské církve evangelické a.v. (SCEAV) a bydlí zde také faráři obou církví.…

Evangelický areál Lysá nad Labem

Areál lyského evangelického sboru tvoří kromě kostela (toleranční modlitebny) fara, hospodářské stavení a bývalá evangelická škola, obklopené zahradou, ve které jsou také umístěny náhrobky přenesené sem z bývalého evangelického hřbitova v sedmdesátých letech. Areál vznikl zakoupením…

Evangelický Kristův kostel Ostrava

Kostel byl postaven v letech 1905-1907 pro německý evangelický luterský (a.v.) sbor v Ostravě. Nahradil dřívější kostel z roku 1862, postavený ještě před ustavením filiálního sboru (1871) při evangelickém luterském (a.v.) sboru v Orlové. Ostravský luterský sbor vznikl roku 1875. V roce 1919 se…