(V databázi je prozatím 3 položek v této kategorii.)

Náhrobek Josefa Hlaváče

Náhrobek v evangelické části městského hřbitova v Pečkách. Josef Hlaváč, rodák z nedalekých Ratenic (1917-1989) byl farářem evangelických sborů v Brně-Husovicích (1942-1952) a v Olomouci (1952-1978), kdy byl zároveň seniorem Moravskoslezského seniorátu ČCE (1969-1977). Jako náměstek synodního…

Evangelická část hřbitova Pečky

Původní evangelický hřbitov byl v Pečkách, kazatelské stanici velimského reformovaného (h.v.) za faráře (1857-1910) Justa Emanuela Szalatnaye (1834-1910), slavnostně otevírán 8. prosince 1863 na pozemku, kde byl později, v letech 1914-1916 postaven evangelický kostel. 

V té době…

Evangelický kostel Olomouc

V Olomouci vznikla roku 1897 kazatelská stanice evangelické reformované (h.v.) církve, která v roce 1903 postavila faru a provizorní modlitebnu. Do té doby se české, reformované, bohoslužby konaly v kapli Božího těla, kde probíhaly i německé, luterské, bohoslužby (než byl na podzim…