(V databázi je prozatím 3 položek v této kategorii.)

Evangelický kostel Horní Vilémovice

V roce 1784 byl v Horních Vilémovicích založen reformovaný sbor, v němž se scházeli evangelíci ze širokého okolí. Toleranční modlitebna byla postavena v letech 1784–1788, za faráře (1784-1792) Štěpána Vasarhelyie(?-1815). Byla to jednoduchá obdélníková stavba s malými…

Evangelický kostel Třebíč

V Třebíči vznikla nejprve v roce 1889 kazatelská stanice a v roce 1908 filiální sbor evangelické reformované (h.v.) církve z Horních Vilémovic. Samostatný farní sbor již spojené Českobratrské církve evangelické, se ustavil roku 1920. Roku 1935 vznikla kazatelská stanice při Evangelických…

Evangelický kostel Přerov

Přerov za sebou má velkou reformační, především bratrskou minulost. Ale teprve v polovině 19. století vznikla za nádražím na hřbitově dřevěná zvonice, kterou v letech 1873-1874 - na základě daru pruského krále Viléma I. - nahradil menší evangelický kostel a.v. v pseudogotickém slohu. Zdejší…