(V databázi je prozatím 2 položek v této kategorii.)

Náhrobek Rostislava a Evy Nechutových

Náhrobek manželů Nechutových na evangelickém hřbitově ve Strměchách. Eva Nechutová (1926-2008) byla po vikářování v Rakovníku seniorátní vikářkou Libereckého seniorátu (1958-1961). Nato celé čtvrtstoletí byla spolu se svým manželem farářkou ´sousboří´ dvou evangelických sborů, Humpolce a Strměch…

Evangelický hřbitov Strměchy

Když byla ve Strměchách postavena v roce 1786 toleranční modlitebna vznikajícího (1787) filiálního sboru při farním sboru evangelické reformované (h.v.) církve v Moravči, rozkládal se kolem ní od počátku evangelický hřbitov, za moravečského faráře Jana Szalatnaye st. (1758-1827).

Pohřben…