(V databázi je prozatím 3 položek v této kategorii.)

Náhrobek Jana Rumla

Náhrobek na hřbitově ve Velimi. První velimský farář českého původu, rodák ze semtěšského sboru Jan Ruml, se narodil 1.1.1817. Po působení v evangelickém h.v. sboru v Lozicích (1844-1846) přešel do Velimi; zde byl farářem v letech 1846-1858, kdy byl postaven současný kostel. 

Odešel…

Evangelický hřbitov Velim

Hřbitov byl zřízen roku 1821. V roce 1888, za faráře Justa E. Szalatnaye, byl rozšířen. Jsou zde náhrobky pěti velimských farářů. V době založení hřbitova byl farářem (1800-1829) čtvrtý z velimských evangelických farářů Mikuláš Toronay. Další náhrobky patří šestému velimskému faráři (1847-1858)…

Evangelický kostel Velim

Toleranční kostel evangelického reformovaného (h.v.) sboru, založeného roku 1783 za prvního kazatele (1783-1785) Štěpána Szeremlyho, byl postaven roku 1784. Současný novorenesanční kostel je z roku 1854, byl vybudován za faráře (1847-1858) Jana Rumla (1817-1880). Ze dvou stran obklopuje kostel…