(V databázi je prozatím 2 položek v této kategorii.)

Evangelický kostel h.v. Černilov

Po vyhlášení Tolerančního patentu se část evangelíků přihlásila k augsburské konfesi, vytvořila sbor a postavila v roce 1889 novoklasicistní kostel na místě původní dřevěné modlitebny. Tento tzv. dolní kostel se po vzniku ČCE přestal používat a chátral. V …

Evangelický kostel Svratouch

Evangelický reformovaný (h.v.) sbor vznikl ve Svratouchu již roku 1782. Toleranční modlitebna byla postavena v letech 1783-1784 a slavnostně otevřena 20. října 1784, za prvního kazatele (1782-1784) Michala Vincence.

Toleranční kostel byl secesně přestavěn v letech 1911-1912, za faráře (…