(V databázi je prozatím 2 položek v této kategorii.)

Evangelický hřbitov Sázava

Evangelický hřbitov vznikl v Sázavě současně s kostelem postaveným roku 1785. Hřbitov, rozkládající se východně od kostela, byl rozšířen v roce 1885 současně se přístavbou věže, za faráře (1870-1899) Jana Mareše, a znovu roku 1954. Je zde pohřben dlouholetý sázavský evangelický farář h.v. (1827-…

Evangelický kostel Sázava

V Sázavě vznikl v roce 1784 evangelický reformovaný (h.v.) sbor; pro malý počet se zdejší evangelíci spojili s evangelíky v Horní Krupé. Tamější filiální sbor se osamostatnil až v roce 1867.

Kostel s půlkruhovou apsidou, pro toleranční modlitebny dost výjimečnou, byl postaven během…