(V databázi je prozatím 4 položek v této kategorii.)

Evangelický hřbitov Nebužely

Evangelický hřbitov v Nebuželích vznikl kolem kostela evangelického reformovaného (h.v.) sboru na počátku toleranční doby, cca roku 1785. Po prodeji kostela a fary byl následně zrušen také hřbitov.

Náhrobky několika nebuželských evangelických farářů z tolerančního období byly na rozhraní…

Náhrobek Eduarda Molnára

Eduard Molnár (1827-1904), rodák ze Sloupnice, byl v letech 1853-1855 vikářem v Kloboukách. Po čtyřletém působení (1855-1859) v Lysé nad Labem se stal v roce 1859 pátým farářem evangelického reformovaného (h.v.) sboru v Nebuželích , až do svého úmrtí v roce 1904. V letech 1885-1904 byl volen…

Evangelický kostel Libiš

Libišský evangelický kostel sv. Trojice je jedním z nejzachovalejších v původní toleranční dispozici interieru evangelických modliteben (kazatelna uprostřed delší stěny obklopená ze tří stran řadami lavic). Byl stavěn v letech 1789-1792, za faráře Jana Végha, a slavnostně otevírán 2. listopadu…

Evangelický kostel Nebužely

Evangelický reformovaný (h.v.) sbor vznikl v Nebuželích již v roce 1783. Prvním farářem (1783-1801) byl Samuel Kapossy. 4.dubna 1785 byl položen základní kámen ke stavbě kostela, 26.srpna 1786 byl toleranční kostel slavnostně otvírán. Během 19. století byli nebuželskými faráři: Jan Végh (1811-…